Ośrodek Szkolenia Zawodowego "ADEPT"

PHU Ochrony mienia i osób "ALMAR" Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju

Specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna "EKOTRADE" Sp. z o.o.

Pierwsza Śląska Brygada Rakietowej Obrony Powietrznej w Bytomiu

Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa "OŚWIATA" Sp. z o.o.

Biuro Ochrony Mienia "TEZET"

Szkoła Pracowników Ochrony i Detektywów "VICTORIOUS"

Zakład Doskonalenia Zawodowego w KatowicachSzkolenie kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony,
dodatkowe szkolenia dla kwalifikowanych pracowników ochrony,
kandydatów na członków służb porządkowych, członków służb informacyjnych,
detektywów oraz szkolenie psów obronnych, wartowniczych,
wartowniczych i towarzyszących. Zapraszamy na szkolenia.
Zarząd Spółki Merkat


MERKAT – Spółka z o. o.
ul. Sokolska 78-80/114
40-126 Katowice
Prezes – Tadeusz Pamięta - tel. 48 601 167 451
E-mail : merkat@interia.eu