Informacja w sprawie kursów dla pracowników ochrony

Zarząd Spółki Merkat Informuje, że na bieżąco organizuje:
1. Szkolenia dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony (zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – Dz. U. z 2013 r., poz. 1688). Czasokres szkolenia – 245 godzin lekcyjnych.
2. Kursy doskonalące umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony (w wymiarze 40 godzin lekcyjnych), zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
3. Kursy dla osób pracujących w ochronie, których praca nie wymaga wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Ta ostatnia usługa dotyczy osób pracujących na stanowisku dozorcy ochrony mienia, stróży i portierów – zakres tematyczny i czasokres jest znacznie zmniejszony.
4. Prowadzimy nadal zajęcia dla kandydatów na detektywów, jak też w zakresie BHP oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa – ostatnia usługa skierowana jest do sektora bankowego, pocztowego, do właścicieli kantorów i innych firm i instytucji zagrożonych zagrożeniem terrorystycznym.

Dalsze informacje i szczegóły pod numerem telefonu: 601 167 451. Zapraszamy na szkolenia.

P.S.
Obecnie trwa rekrutacja na kolejny kurs dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony oraz kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony.
Wasz wykładowca - trener Tadeusz Pamięta.

Prowadzimy kursy i szkolenia, jak również zapewniamy materiały szkoleniowe m.in. z następujących tematów:

 • Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej
 • Akty prawne dotyczące ochrony osób i mienia
 • Materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa dla listonoszy
 • Materiały szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa dla naczelników urzędów pocztowych
 • Ochrona konwojów
 • Ochrona obiektu i techniczne środki zabezpieczenia osób i mienia
 • Ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska naturalnego oraz ochrona stacji paliw przed włamaniem i napadem rabunkowym
 • Organizacja ochrony osób i mienia
 • Podstawy prawa dla słuchaczy policealnych szkół ochrony
 • Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego i procesowego
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Konstytucyjne podstawy ustroju RP. System źródeł prawa.
 • Ochrona osób
 • System prawa w Polsce
 • Taktyka i dokumentowanie działań ochronnych
 • Skrypt dla kandydatów na I stopień licencji pracownika ochrony fizycznej
 • Skrypt dla kandydatów na II stopień licencji pracownika ochrony fizycznej
 • Skrypt dla kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Etyka w administracji publicznej. Przeciwdziałanie korupcji.
 • Ochrona imprez masowych
 • Zasady prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu
 • Skrypt dla kandydatów na detektywów
 • System prawa w Polsce
 • Szkolenie dokształcjące kwalifikowanych pracowników ochrony
 • Zagadnienia prawne dla hurtowników
 • Zagrożenie banków napadami rabunkowymi

 • UWAGA : Podane wyżej opracowania i materiały szkoleniowe stanowią zaledwie część moich opracowań. Jeśli ktokolwiek zainteresowany jest nabyciem jakichkolwiek z moich opracowań to proszę o osobisty kontakt ze mną. Tadeusz Pamięta. Mój numer telefonu: 601 167 451. E-mail: merkat@interia.eu
  Profesjonalne szkolenie psów:


  towarzyszących,
  obronnych,
  wartowniczych,
  przewodników dla niewidomych.


  Instruktorami są czynni zawodowo i emerytowani funkcjonariusze Policji, posiadający specjalistyczne przeszkolenie i wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Czasokres oraz koszt przeszkolenia uzależniony jest od oględzin i ustalenia cech psychofizycznych psa, dokonanych przez instruktora. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia indywidualnego i zbiorowego – na terenie Spółki lub u Zleceniodawcy. Wszelkie sprawy organizacyjne pozostają do uzgodnienia.


Szkolenie kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony,
dodatkowe szkolenia dla kwalifikowanych pracowników ochrony,
kandydatów na członków służb porządkowych, członków służb informacyjnych,
detektywów oraz szkolenie psów obronnych, wartowniczych,
wartowniczych i towarzyszących. Zapraszamy na szkolenia.
Zarząd Spółki Merkat


MERKAT – Spółka z o. o.
ul. Sokolska 78-80/114
40-126 Katowice
Prezes – Tadeusz Pamięta - tel. 48 601 167 451
E-mail : merkat@interia.eu