Rozpoczęcie kursu dla pracowników ochrony – 10 września 2018

10 września br. na terenie Katowic otwieramy kurs w wymiarze 40 godzin lekcyjnych dla kwalifikowanych pracowników ochrony. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 103 ) każdy kwalifikowany pracownik ochrony, który został wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzoną przez komendanta wojewódzkiego Policji ma obowiązek co 5 lat odbyć takie dodatkowe szkolenie. Zatem osoby wpisane na taką listę w roku 2014 muszą odbyć dodatkowe szkolenie do końca 2018 roku.

Program kursu obejmuje :
1. Przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie: ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej, odpowiedzialności karnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz odpowiedzialności cywilnej kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.
3. Wyszkolenie strzeleckie.
4. Samoobrona i techniki interwencyjne.

Szczegółowych informacji udzielam pod numerem telefonu : 601 167 451. Pozdrawiam wszystkich pracowników ochrony.

Wasz wykładowca - trener Tadeusz Pamięta.

Prowadzimy kursy i szkolenia, jak również zapewniamy materiały szkoleniowe m.in. z następujących tematów:Szkolenie kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony,
dodatkowe szkolenia dla kwalifikowanych pracowników ochrony,
kandydatów na członków służb porządkowych, członków służb informacyjnych,
detektywów oraz szkolenie psów obronnych, wartowniczych,
wartowniczych i towarzyszących. Zapraszamy na szkolenia.
Zarząd Spółki Merkat


MERKAT – Spółka z o. o.
ul. Sokolska 78-80/114
40-126 Katowice
Prezes – Tadeusz Pamięta - tel. 48 601 167 451
E-mail : merkat@interia.eu