Merkat Spółka z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 78-80/114 organizuje kursy dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia prawne, blok zawodowy, wyszkolenie strzeleckie oraz samoobronę i techniki interwencyjne – 245 godzin lekcyjnych. Ukończenie kursu stanowi podstawę do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Wpis na wskazaną wyżej listę uprawnia do : - ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie np. kopalnie, huty, elektrownie, elektrociepłownie, banki, poczta, muzea, ważniejsze obiekty użyteczności publicznej, - konwojowania wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych, - ochrony osób, - pracy w grupach interwencyjnych, - stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej, - nadzorowania i kontrolowania niekwalifikowanych pracowników ochrony. Ponadto prowadzimy szkolenia doskonalające kwalifikowanych pracowników ochrony w wymiarze 40 godzin lekcyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Organizujemy również szkolenia dla kandydatów na członków służb porządkowych i informacyjnych oraz kierowników do spraw bezpieczeństwa organizatora imprez masowych, a także detektywów.

Spółka Merkat posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie działalności dydaktycznej, ponieważ prowadzi tego typu kursy oraz kursy w zakresie ochrony imprez masowych od 1999 roku. Wykładowcami są czynni zawodowo i emerytowani oficerowie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1500 pracowników ochrony. Zapewniamy materiały szkoleniowe w postaci skryptów, materiałów filmowych i innych materiałów specjalistycznych Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 601 167 451. Zapraszamy na szkolenie.

Informacja ogólna o szkoleniach prowadzonych przez Spółkę Merkat z Katowic

MERKAT – Spółka z o. o. mająca obecnie swą siedzibę w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 78 – 80 / 114 w obrocie gospodarczym funkcjonuje od 1989 roku. W 1999 roku poszerzyła swój profil działalności gospodarczej o usługi szkoleniowe, a zwłaszcza w zakresie ochrony osób i mienia, specjalizując się w szkoleniu kandydatów na I i II stopień licencji pracownika ochrony fizycznej oraz w zakresie ochrony imprez masowych.

W okresie od 1999 roku do końca 1013 roku przeprowadziliśmy 57 kursów dla kandydatów na I i II stopień licencji pracownika ochrony fizycznej oraz 25 kursów w zakresie ochrony imprez masowych. Łączna liczba przeszkolonych osób to ponad 2000. Szkolenia prowadziliśmy między innymi na rzecz ZDZ Katowice i podległych terenowych jednostek organizacyjnych, na rzecz firm : „Impel” w Katowicach, „Gemes” w Katowicach, „Tezet” w Bytomiu, „Adept” w Bytomiu, w „Oświata” – Sp. z o. o. w Katowicach i w szeregu innych firm. Na przestrzeni lat ( od 2001 roku ) prezes Spółki Tadeusz Pamięta prowadził i nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne między innymi w Elitarnej Szkole Służbo Ochrony i Biznesu „Cobra Południe” w Sosnowcu, w Szkole Służb ochrony „Victorious” w Gliwicach oraz Szkole Służb Ochrony „Empiria” w Gliwicach. Tadeusz Pamięta jest autorem wielu skryptów i innych opracowań dla potrzeb pracowników ochrony, detektywów i innych grup zawodowych.

Od 1 stycznia 2014 roku, w związku z deregulacją zawodu pracownika ochrony nadal prowadzimy zajęcia dydaktyczne – tym razem dla kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony oraz w zakresie przygotowania detektywów do uzyskania licencji detektywa, jak też w zakresie ochrony imprez masowych.

Niezależnie od powyższych szkoleń, specjalizujemy się w zakresie szeroko pojętej samoobrony szkoląc między innymi kobiety przed różnego rodzaju napaściami ze strony napastników, w tym przy wykorzystaniu podręcznych środków obronnych np. parasoli, torebek itp.

Szkolenie pracowników sektora bankowego i pocztowego, w tym głównie kasjerek obsługujących klientów to kolejna nasza specjalizacja i w tym zakresie przeprowadziliśmy szereg szkoleń między innymi na rzecz PKO czy też PKO BP, jak też Poczty Polskiej przygotowując kursantki - kasjerki do postępowania w sytuacji zagrożenia np. w przypadku napadu rabunkowego ( najczęściej z użyciem broni palnej lub niebezpiecznego przedmiotu ). Nasze szkolenia cieszyły się dużym powodzeniem ze strony uczestniczek kursu jak też za strony kierownictwa banków i poczt.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że naszymi instruktorami są czynni zawodowo i emerytowani funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe z wielu dziedzin, w tym w zakresie ochrony osób i mienia, poparte solidną wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym.

W związku z tym, że od 1 stycznia 2014 roku zmienił się stan prawny w zakresie ochrony osób i mienia tzn. zawód ten, podobnie jak zawód detektywa został zderegulowany tzn. nie trzeba już dziś zdawać egzaminu państwowego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a wystarczy zdać egzamin wewnętrzny w ośrodku Szkolenia, to Spółka MERKAT jest w stanie przygotować kandydatów, w ramach prowadzonych kursów, do uprawiania tych atrakcyjnych zawodów.

Dodatkowa informacja : tutejsza placówka dydaktyczna funkcjonuje na podstawie Zaświadczenia Nr 16/99 z dnia 03.11.1999 roku o wpisie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do ewidencji prowadzonej przez Miasto Katowice.

Zapraszamy zatem wszystkie osoby chętne i zainteresowane uzyskaniem tytułu kwalifikowanego pracownika ochrony, kandydatów na członków służb porządkowych i członków służb informacyjnych, jak też detektywa do uczestnictwa w kursach organizowanych przez naszą firmę. Wydane przez nas zaświadczenie o ukończeniu kursu stanowią podstawę do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony prowadzoną przez śląskiego komendanta wojewódzkiego Policji, jak też detektywa.

Prezes Spółki Merkat w Katowicach
Tadeusz PamiętaSzkolenie kandydatów na kwalifikowanych pracowników ochrony,
dodatkowe szkolenia dla kwalifikowanych pracowników ochrony,
kandydatów na członków służb porządkowych, członków służb informacyjnych,
detektywów oraz szkolenie psów obronnych, wartowniczych,
wartowniczych i towarzyszących. Zapraszamy na szkolenia.
Zarząd Spółki Merkat


MERKAT – Spółka z o. o.
ul. Sokolska 78-80/114
40-126 Katowice
Prezes – Tadeusz Pamięta - tel. 48 601 167 451
E-mail : merkat@interia.eu